Vai trò của dịch vụ làm bằng đại học tạo ra các nhà lãnh đạo tài giỏi

Vai trò của dịch vụ làm bằng đại học tạo ra các nhà lãnh đạo tài giỏi sẽ được phân tích và nếu ra một số quan điểm thảo luận về vai trò của giáo dục đại học trong việc kết hợp các yếu tố của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thành các dịch vụ làm bằng đại học có hồ sơ gốc để tạo ra các chương trình giáo dục điều hành dành riêng cho lãnh đạo có trách nhiệm. Họ lập luận rằng vai trò của các nhà lãnh đạo tương lai phải là để lãnh đạo, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những người khác đến một tương lai bền vững. Các nhà lãnh đạo của ngày mai cần phải nhìn thấy các tổ chức như hệ thống hoàn chỉnh và hiểu được hành động tác động như thế nào của cá nhân gây ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tập thể những người cấp dưới của họ.


Bài viết tham khảo thêm:

– Cân Nhắc Về Chi Phí Và Lợi Ích Khi Làm Bằng Đại Học

– Yếu Tố Lợi Nhuận Khi Làm Bằng Đại Học


 

Vai trò của dịch vụ làm bằng đại học từ các vấn đề phục vụ cho mục đích kinh doanh là hiếm khi đơn giản. Họ đã có thể đã được giải quyết ở nơi khác Và có ít vấn đề phức tạp hơn việc tạo ra tương lai bền vững cho các tổ chức.. Thật dễ dàng để chỉ tay cho hoạt động kinh doanh vô trách nhiệm tại cửa của các tổ chức giáo dục đại học sau khi tất cả, họ đã tạo ra các nhà lãnh đạo của những năm 1980, thời đại của tham lam là tốt và không có mối quan tâm về môi trường thực Ngược lại đối với chúng tôi  mục đích của dịch vụ làm bằng đại học có hồ sơ gốc là để sản xuất sinh viên tốt nghiệp những người hiểu rằng họ có trách nhiệm như các nhà lãnh đạo tương lai trong. tổ chức mà họ sẽ làm việc cho, như các thành viên của xã hội, ở cấp độ tập thể, nhưng cũng như các cá nhân có trách nhiệm.

Chúng tôi mong muốn trau dồi khả năng của mỗi cá nhân được tham gia và quan tâm đến cộng đồng rộng lớn hơn. Từ kết hợp các yếu tố của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thành công hơn khi lam bang dai hoc để tạo ra các chương trình giáo dục điều hành dành riêng cho lãnh đạo có trách nhiệm, các nhà lãnh đạo tương lai cần được khuyến khích để suy nghĩ thêm hơn là tham vọng của riêng mình và để hiểu làm thế nào những hành động của một cá nhân tác động trên toàn bộ. Nó không phải là vai trò của mình để quản lý vi mô nhưng để lãnh đạo, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những người khác đến một tương lai bền vững.

Để hiểu được bài học làm bằng đại học này hoàn toàn có hợp lí hay không các nhà lãnh đạo cần phải nhìn thấy các tổ chức như hệ thống hoàn chỉnh. Chúng bao gồm nhiều phần là làm thế nào các bộ phận cư xử ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn vì tất cả đều liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. Hiệu suất của toàn bộ là nhiều hơn chỉ là tổng của các bộ phận. Nghiên cứu về từng phần riêng biệt là phản tác và trình bày một cái nhìn rất hạn chế về bất kỳ vấn đề. Bởi vì kinh nghiệm và vị trí của họ, các nhà lãnh đạo có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc từ bỏ hệ thống bị biểu diễn. Do đó nếu không hiệu quả cho họ hành động đơn giản như là một phần của hệ thống. Họ cần phải có tầm nhìn rõ ràng và can đảm đạo đức để chấp nhận khi hệ thống hoặc quá trình đã vượt qua được tính hữu dụng của nó hoặc khi nó đang làm việc chống lại sứ mệnh của tổ chức.

Nhưng nó không phải là dễ dàng để có một người ủng hộ sự thay đổi. Hệ thống và quy trình có xu hướng chịu đựng, bất kể hoàn cảnh thay đổi. Mặc dù điều quan trọng ở lại đúng với mục tiêu và mục tiêu quan trọng là, khẩn cấp thường chiếm chỗ quan trọng, một mối quan tâm lại xảy ra của các nhà lãnh đạo cấp cao. Tội lỗi này thường được kết hợp bởi các nhà lãnh đạo cấp cao của những người đang trên theo lịch trình và không ý thức của tư duy hệ thống, có thể cung cấp một sự hiểu biết toàn diện vô giá trên nhiều cấp độ cho phép quyết định tốt hơn làm. Để thành công hơn khi làm bằng đại học giá rẻ các nhà lãnh đạo có trách nhiệm cần phải nhìn thấy cả các bộ phận và các bức tranh lớn hơn, nghĩa là, những gì tác động tổ chức của họ có trên môi trường rộng lớn và những gì họ có thể làm để giảm thiểu tác động tiêu cực và quản lý các dự định và những hậu quả không lường trước được tốt hơn.

Các trường kinh doanh có nhiệm vụ truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo có trách nhiệm trong tương lai có thể quản lý và tổ chức hướng dẫn cho sự thành công bền vững trong dài hạn . Dạy có để giải quyết các vấn đề thế giới thực, để nhấn mạnh những cân nhắc về đạo đức và xã hội và để kết hợp các quá trình đánh giá liên tục đó là điển hình của hệ thống tư duy cần thiết trong một biến động, thay đổi nhanh chóng môi trường. Tính bền vững khi làm bằng đại học uy tín phải có chiến lược và đưa vào tất cả các hoạt động, quyết định, các chương trình trên toàn bộ doanh nghiệp. Vì vậy vai trò của các viện nghiên cứu là để giáo dục học sinh của tất cả các cấp độ để hiểu rằng có nhiều hơn để tạo ra một doanh nghiệp bền vững hơn so với tái chế, tắt công tắc đèn hoặc quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện sinh thái. Ngay bây giờ, sinh viên đang ở vị trí tốt nhất để học làm thế nào để trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm và bền vững nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *